Пајдаков ДОО

Членки на МАП

Контакт

Митко Пајдаков

Адреса:
ул. Вардарски Рид бб Гевгелија Македонија

Телефон: 034 211 888

Факс: 034 211 888

http://www.pajdakov.com.mk

Контакт форма

Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Останати информации

Останати информации:
  • Преработка на овошје и зеленчук
  • Конзервирани производи