Учество на меѓународен саем за храна во Москва - Русија

Во Септември 2012 во координација на МАП беше организиран настап на меѓународниот саем за храна во Москва, каде учество земаа шест компании членки на МАП. Настапот на саемот беше поддржан од страна на Министерството за земјоделство и АгБиз програмата на USAID.