Годишно собрание на МАП 2011

На 31/03/2011, МАП организира свечен коктел по повод 9-тото Годишно Собрание